Žil Anri Poenkare, francuski matematičar, fizičar i filozof, umro je na današnji dan, 17. jula 1912. godine koji je prije Alberta Ajnštajna zasnovao specijalnu teoriju relativnosti.

Objavio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, hidrodinamiku, astronomiju, geodeziju, teorijsku i matematičku fiziku. Stvorio je teoriju automorfnih funkcija, jedan je od osnivača topologije, razvio je elektromagnetsku teoriju svjetlosti, elektriciteta i optike DŽejmsa Klerka Maksvela, matematičke metode u nebeskoj mehanici i astronomiji, dao kritičku analizu kosmogonijskih hipoteza. U filozofiji se bavio teorijom nauke, teorijom saznanja i opštom metodologijom. Objavio je 32 knjige.

Djela: “Nauka i hipoteza”, “Vrijednost nauke”, “Nauka i metoda”, “Nove metode nebeske mehanike 1 – 3”.