Nezavisna agencija za obezbjeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja kontrolisaće osnivanje novih fakulteta i njihov rad.

To je previđeno izmjenama Zakona o visokom obrazovanju koje priprema Ministarstvo prosvjete, potvrdio je resorni ministar, Damir Šehović, koji je i najavljivao unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Šehović je Vijestima rekao da je osnivanje Agencije, koja će imati direktora i upravni odbor, u skladu sa najboljom praksom u državama Evropske unije (EU), kao i preporukom Savjeta EU o evropskoj saradnji u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

“Ona će sprovoditi postupak akreditacije i reakreditacije, periodične ocjene kvaliteta rada licenciranih ustanova visokog obrazovanja na zahtjev ovlašćenog organa ustanove ili ministarstva. Periodične kontrole će pokazati da li ustanova radi u skladu sa zakonom”, pojasnio je Šehović.

On je rekao da će buduća agencija rangirati ustanove visokog obrazovanja po evropskoj metodologiji, koju će utvrđivati Savjet za visoko obrazovanje.