Poreska uprava (PU) objavila je danas Bijelu listu, odnosno spisak 256 poreskih obveznika sa najvećim stepenom fiskalne discipline, prenosi RTCG.

PU, kako je saopšteno, sa tim poreskim obveznicima kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza.

“Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema povjeriocima, uključujući i državu, pa samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu”, kazali su iz PU.

Kriterijumi na osnovu kojih je napravljena selekcija obveznika za Bijelu listu obuhvatali su, između ostalog, urednost obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava i redovnost izmirivanja poreskih obaveza.

U nastojanju da se praksom podstakne što više urednih poreskih obveznika, listom je obuhvaćen ne samo segment velikih kompanija, već i mala i srednja preduzeća sa visokom stopom poreske discipline.

Na 15. listi su, između ostalih, Azmont Investments, Atlas banka, Erste, Societe Generale, Ziraat i Addiko banka, Telenor, Crnogorski Telekom, M:tel, Pivara Trebjesa i Elektroprivreda Crne Gore i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES).

Spisak najurednijih poreskih obveznika objavljen je na sajtu Poreske uprave www.poreskauprava.gov.me.

Objavljivanje Bijele liste je, kako je objašnjeno, još jedan korak u podsticanju obveznika na poštovanje poreskih propisa i saradnju sa PU.

“Prioritet u radu poreskog organa i dalje će biti kontinuirano jačanje odnosa razumijevanja i povjerenja sa urednim poreskim obveznicima, koji izmirivanjem poreskih obaveza i poštovanjem zakona Crne Gore zajedno sa državnim institucijama učestvuju u izgradnji povoljnog poslovnog ambijenta i društva u cjelini”, rekli su iz PU.

Bijela lista poreskih obveznika prvi put je objavljena 7. juna 2013. godine.