berba grožđa

Na Oglednom imanju Biotehničkog fakulteta u Lješkopolju počela je berba grožđa.

U proizvodnji dominiraju sorte vranac (14 ha) i kratošija (4 ha). Pored toga, berba će obuhvatiti i 2 ha oglednih zasada, kao i kolekciju genetičkih resursa vinove loze sa oko 400 različitih genotipova (oko 1 ha).
Prinosi grožđa u ovoj godini su veoma dobri, za oko 50% veći nego u prethodnoj. Grožđe je odličnog kvaliteta pa se očekuje i da kvalitet vina i rakije bude na prepoznatljivom nivou.
Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni kraj berbe se očekuje za oko dvadesetak dana.