Od oko 20.000 majki koje primaju naknade za troje i više djece, za sad njih 266 se vratilo na stare penzije, saopštio je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Dušan Perović Dnevnim novinama.

Zahtjevi majki sa troje i više djece, kako dodaje, za povratak na penzije koje su prethodno primale svakodnevno pristižu u Fond PIO.

“Do ovoga trenutka 266 žena koje su primale naknade po osnovu rođenja troje i više djece vratilo se na penzije koje su zamrzle kada im je pružena mogućnost primanje nadoknada”, naveo je Perović.
Podsjetimo, 4.761 majka zamrzla penziju nakon što je prošle godine na snagu stupio izmijenjeni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji im je omogućio primanje nadoknade.

Za povratak na takozvano “odmrzavanje”, kako je Perović ranije saopštio, potrebno je da se Fondu dostavi dokaz o prestanku prava na dobijanje naknade, nakon čega se podnosi zahtjev za uspostavljanje prava na penziju. Od dana kada se podnese zahtjev, utvrđuje se i donosi novo rješenje, a penzije se isplaćuju redovno kad i svim ostalima.

Vlada je krajem prošle godine usvojila prijedlog budžeta za 2017. godinu u sklopu kojeg je donešena odluka o smanjenju naknada za majke, a kroz izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Prema toj odluci, primanja od 336 eura smanjena su na 264, a ona od 192 eura na 144.