Univerzitet Crne Gore (UCG) počeo je da koristi softver za antiplagijarizam iThenticate, najpoznatiji servis za otkrivanje plagiranja.

Predsjednik Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Pešić je najavio da će Naučni odbor u saradnji ca Centrom za doktorske studije i Centrom za kvalitet i studije Univerziteta Crne Gore intenzivirati kontrolu doktorskih disertacija kao i magistarskih teza.

“Cilj je ne samo prevencija pojave plagijarizma, već prije svega unapređenje akademskih vještina naučnog pisanja studenata doktorskih i magistraskih studija, kao i akademskog osoblja”, kazao je Pešić.

On je kazao da je iThenticate najpoznatiji servis za otkrivanje plagiranja, pokrenut 2004. godine.

“Softver upoređuje rukopise u formatima txt, pdf, doc, kako sa radovima u časopisima sa otvorenim pristupom – ‘open access’, tako i sa radovima u časopisima bez otvorenog pristupa, sa knjigama, zbornicima sa konferencija, kao i web sadržajima na engleskom i drugim jezicima”, objasnio je Pešić.

Softver iThenticate je nabavljen u okviru projekta koji podržava razvoj visokog obrazovanja i istraživačkog potencijala u cilju doprinosa daljem razvoju zemalja Zapadnog Balkana: “Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WB Region”.