U Dnevnom centru za stara lica u Plavu održana je aktivnost.

Gimnastika kao sport za sva vremena, u kojoj su sudjelovali korisnici. Ova inicijativa promoviše važnost prilagođenih vježbi fizičke aktivnosti za osobe treće životne dobi, naglašavajući njihovu ulogu u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti. Kroz vježbanje, starije osobe poboljšavaju opštu kondiciju, funkciju organa te očuvavaju mentalno zdravlje. Aktivnost je dio projekta “Radost života u zrelom dobu – podrška aktivnom starenju”, koji se predvodi u suradnji sa NVO Šansa i uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ovaj događaj naglašava važnost fizičke aktivnosti u starijoj dobi za očuvanje nezavisnosti i kvalitete života.