NVO Sjeverna Zemlja poziva sve zainteresovane da se prijave na Nagradni konkurs za novinare/influensere za izbor najbolje turističke priče o Beranama.

Radovi treba da afirmišu ponudu opštine Berane, kao i da promovišu potencijale ovog grada, sa ciljem da se Berane predstavi kao interesantna turistička destinacija.

Pravila konkursa:

– Mogu se prijaviti TV prilozi, emisije, video sadržaji, fotografije, postovi na društvenim mrežama, tekstovi u štampanim i elektronskim medijima

– Ukoliko je posrijedi sadržaj objavljen na društvenim mrežama, prihvataju se radovi koji su pregledani od 2000 i više korisnika

– Moguće je prijaviti radove objavljene od 1.1.2023. do 15.3.2024.

– Zainteresovani mogu prijaviti više autorskih radova

– Prijave slati na email adresu ngo.northland@gmail.com , do 20.3.2024. godine u 12h.

– Uz prijavu je potrebno dostaviti podatke o tome gdje je sadržaj objavljen (link), datum objave, koji domet sadržaj ima (za online medije), kao i izjavu da je sadržaj autorsko djelo, odnosno da djelovi nisu preuzeti ili kopirani iz drugih publikacija.

Ovim konkursom biće nagrađena tri prijavljena rada, za koje su predviđene vrijedne nagrade u vidu elektronske opreme.

Izbor najboljih kandidata/kinja vodiće stručni žiri koji će činiti predstavnici medija, turizma i privrede, a rezultati Konkursa biće objavljeni do kraja marta 2024.

Komisija će pristigle priloge ocjenjivati prema sljedećim kriterijumima: kreativnost, stil pisanja, inovativnost, kvalitet foto i video zapisa, relevantnost teme i poštovanje novinarskih i etičkih standarda.

Nagradni konkurs se organizuje u okviru projekta „Turističko- kulturna mapa Berana“, koji je finansiran kroz program ReLOaD2, koju finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava, među kojima su Berane i Andrijevica, čineći klaster ,,Zajedno za sjever“.