Mladi Berana

Crna Gora ima veliki procenat stranih državljana u zatvoru, a najviše zatvorenika je osuđeno zbog krivičnih djela povezanih sa drogom i zbog ubistava, navodi se u izvještaju Savjeta Evrope.

U zatvorima u Crnoj Gori u 2015. godini, navodi se da nije bilo promjena u Krivičnom zakoniku i da nije bilo nove legislative koje su bile usmjerene na određene kategorije zatvorenika.

Dodaje se da je petoro zatvorenika amnestirano, da su bila dva individualna oprosta kazne, dok ih je 2014. bilo 12 i da nije bilo kolektivnih oprosta.

Broj zatvorenika koji uključuje i pritvorenike koji čekaju suđenje je ostao na skoro istom nivou kao 2014. i iznosi 1.100, što znači da je zatvoreno 176.8 ljudi na 100 hiljada stanovnika što je daleko više od prosjeka za zemlje članice Savjeta Evrope koji iznosi 115.7.

Izvještaj konstatuje da se ukupan broj zatvorenika povećao za oko deset odsto u odnosu na 2009. godinu, i da je značajno brža dinamika povećanja zatvorske populacije.

Prepunjenost zatvora drugu godinu u nizu nije bio problem, pa je u septembru 2015. bilo zauzeto 81.5 mjesta u odnosu na 100 dostupnih, što je pad u odnosu na 96.2 prema 100 kako je bilo 2014.

Zatvoreniku je efektivno dostupno po četiri kvadratna metra. Srednja starost zatvorenika je 33 (u 2014. je bila 35), a udio zatvorenih žena je manji ore prosjeka za SE zemlje (3.4 odsto u odnosu na 5.2 odsto).

Procenat stranih državljana mežu zatvorenicima je 15.5 odsto što je relativno visoko u odnosu na evropski prosjek od 10.8 i u izvještaju se konstatuje da je to najveći indikator u svim državama Zapadnog Balkana.

Najviše zatvorenika služi kaznu zbog krivičnih djela povezanih sa drogom i to svaki četvrti, što je sedmi najveći procenat u Evropi, a prosjek je 18.7 odsto.

Drugo najčešće krivično djelo je ubistvo, i skoro svaki peti zatvorenik je u zatvoru zbog toga, a slijede krađe sa deset odsto zatovrenika. U 2014. je situacija bila obrnuta pa je čak 32 odsto zatvorenika bilo pritvoreno zbog krađe.

Broj puštenih je u 2014. bio 2.230 što je 358.4 na 100 hiljada stanovnika, pa je Crna Gora po tome samo iza Irske. U 2013. je oslobađanja bio čak 2.851.

U 2014. nisu zabilježena bježanja iz zatvora, ali su zabilježene druge forme bježanja kao što su bježanja iz otvorenih institucija (sa farmi) ili iz polu-pritvora, kao i bjekstva nakon odobrenog vikend izlaska iz zatvora.

U 2014. je zabilježeno sedam smrti u zatvorima, dok su 2013. zabilježene dvije smrti. Po broju zatvorenika u odnosu na osuđenike, Crna Gora je iza Slovačke, Rusije i Češke, ali sa 7.6 zatvorenika u odnosu na jednog osuđenika je dosta iznad evropskog prosjeka od 3.5.

Ukupan budžet koji je potrošila zatvorska administracija u 2012. je bio 7.6 miliona eura. Prosječan dnevni trošak po zatvoreniku je je porastao sa 15 eura u 2014. na 19 eura u 2015. ali je i dalje tri puta manji od prosjeka u Evropi koji iznosi 52 eura.