Projekat Unapređenje infrastrukture za razvoj malog biznisa u opštinama Plav i Petnjica prije četiri godine je podržan je od strane Norveške ambasade, ali u Petnjici on još nije zaživio.

Kako je naveo Portal Radio Petnjica, lokalna uprva je uputila poziv za dostavljanje projektnih predloga, koji je bio fokusiran na to da doprinese poboljšanju lokalne infrastrukture u 16 opština među kojima je bila i petnjička Opština.

“Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga bio je početak 2020 godine, a realzacija istog plnirana je bila za kraj iste te godine. Kao i na svakom projekatu pa i ovom predviđene su brojne aktivnosti koje je trebalo realizovati u period januar –decembar 2020 godine. Kako je opština Plav bila nosilac projekta bila je u obavezi da raspiše tender za izgradnju tzv kućica za potrebe lokalnih poljoprivrednika iz opština Plav i Petnjica, njih 10. Projekat je nalagao da kućice moraju biti biti stacionirane na jednom mjestu i to isključivo na zemljištu vlasništvo Opština”, istakao je Portal Radio Petnjica.

Kako se dodaje, Petnjica raspolaže sa malom površinom svog zemljišta, jedini način i mjesto da se realizuje ta aktivnost bilo je postavljanje kućica na mjestu nekadašnje pijace.

“Jedna od aktivnosti poslije postavlajnja kućica bila je i raspodjela istih. Opština Petnjica je u predviđenom roku raspisala Javni poziv za dodjelu kućica na korišćenje. Na javni pozi javilo se pet poljoprivrednih proizvođača koji su i ostvaril pravo . Sa njima je opština potpisala Ugovor za korišćenje u trajanju od godinu dana sa mogućnošću produžetka. Nakon isteka Ugovora projektom je pradviđeno bilo da kućice prelaze u vlasništvo Opšine”, istakli su iz lokalne uprave dodajući da u periodu nakon isteka pa do danas nije bilo zainteresovanih sugrađana za korišćenje istih na mjestu gdje su trenutno stacionirane.

“Očekujemo rekonstrukciju ulica, tako da ćemo nakon toga dislocirati ove objekte i biće ponovo javni poziv za dodjelu na korišćenje. Pretpostavljamo da trenutna lokacija na kojoj se nalaze kućice nije atraktivna za potrebe lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a da ćemo nakon uređenja ulica naći njihovo adekvatno mjesto”, istakli su iz Opštine, naglasio je Portal Radio Petnjica.