Predsjednik Sindikata prosvjete

Ministarstvo finansija sastalo se sa Sindikatom prosvjete o mogućnostima za povećanje zarada.

Podsjećamo prosvjetari već duži period postavili su zahtjev za povećanje zarada. Predstavnici Sindikata ponovili su zahtjeve, a ministar Damjanović im je predočio moguću dinamiku uvećanja koeficijenta na zarade u skladu sa Predlogom budžeta za 2023. godinu, navodi se na zvaničnoj fb stranici Ministarstva finansija.
Nakon ovog sastanka konačan dogovor nije postignut, ali isti okončan u partnerskom duhu, na obostrano zadovoljstvo jer je zagarantovana namjera da se omogući povećanje zarada, u granicama realnih finansijskih mogućnosti i raspoloživih budžetskih kapaciteta.
Razgovaralo se i o ostalim zahtjevima koji se odnose na unaprjeđenja materijalnog statusa prosvetnih radnika, a koji se definišu kroz Granski kolektivni ugovor, vodeći računa o zakonskim mogućnostima za izmirenje istih, navodi se u saopštenju.