Pregovori sindikata zdravstva i ministarstava finansija i zdravlja o mogućim modelima povećanja zarada za srednji medicinski kadar, čija primanja ne korenspondiraju sa složenošću poslova koje obavljaju, biće nastavljeni sljedeće sedmice.

Iz Ministarstva zdravlja je, nakon sastanka sa predstavnicima sindikata zdravstva, saopšteno da je cilj pregovora iznalaženje najboljeg privremenog rješenja, dok se na sistemski način ne uredi pitanje zarada.

To je, kako su naveli iz tog Vladinog resora, planirano izradom novog zakona o zaradama u javnom sektoru u drugom kvartalu godine.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da su jasno razumjeli potrebe kolega iz zdravstvenog sistema.

Šimun je rekao da su dugogodišnja, nesistemska rješenja dovela do određenih anomalija, koje su, kako je naveo, napravile nelogične razlike u zaradama, ne uzevši pritom u obzir složenost poslova koji su u sistemu zdravstva i te kako važni.

On je kazao da je stav Vlade da sistemski riješi problem zarada, između ostalog i u zdravstvu.

To će se, kako je rekao Šimun, regulisati prvo izradom novog zakona o zaradama u javnom sektoru, koji je najavljen za drugi kvartal, ali i paralelno sa Granskim kolektivnim ugovorima (GKU) o kojim će se pregovarati u sklopu tog procesa.

“Takođe, uvidjevši izvjesne potrebe naših sindikalaca, mogu da kažem da ćemo nastaviti i dalje razgovore sa ministrom finansija i ministarstvom finansija u cilju analize izvjesnih budžetskih linija i nastojanja ka nekom izlasku u susret trenutnoj situaciji i eventualno nekom možda i ranijem privremenom rješenju”, kazao je Šimun.

On je, govoreći o najavljenom štrajku sindikata, rekao da očekuje da će zdravstveni radnici imati razumijevanja, imajući u vidu dobru volju Vlade da riješi problem.

Šimun je posebno naglasio činjenicu da je sadašnji premijer bio ministar finansija u Vladi, koja je, kako je istakao, uradila najviše za zdravstvene radnike i zdravstveni sistem ikada.

Navodi se da su iz Ministarstva finansija kazali da će se o modelu privremenog rješavanja problema niskih zarada koje potenciraju sindikati zdravstva razgovarati na narednom sastanku, i da bi se on mogao odnositi isključivo na preraspodjelu u okviru sredstava koja su već opredijeljena budžetom Fondu za zdravstveno osiguranje.

Oni su poručili da Vlada mora voditi računa o svim zaposlenim u javnom sektoru, kako bi bili pravično i konkurentno plaćeni i imali dobre uslove rada, rukovodeći se principom jednaka zarada za jednak rad ili rad jednake vrijednosti (posao istog ili sličnog nivoa odgovornosti i složenosti), što se može postići jedino na sistemski način.

Predstavnici sindikata rekli su da eventualnu odluku o štrajku, koji je ranije najavljivan, ne mogu donijeti sami, i da će upoznati članstvo sa predlozima nakon današnjeg sastanka.

Oni su kazali da će se potom organi sindikalne organizacije odrediti prema takvoj inicijativi.

Predstavnik Sindikalne organizacije Kliničkog centra Nebojša Radonjić rekao je da žele da tokom naredne sedmice dobiju nove informacije o tome “kako da ugase određene požare koji su se pojavili u zdravstvenom sistemu, odnosno za ljude sa najnižim zaradama“.

Prema njegovim riječima, to je samo privremeno rješenje do izrade zakona o zaradama u javnom sektoru, koji će prepoznati težinu i odgovornost poslova.

„A vjerujem da će tada naši zahtjevi koji će, ja se nadam jako brzo, biti do kraja ispunjeni i da će ljudi dobiti povećanje u skladu sa kvalifikacijom, odnosno sa težinom poslova, sa odgovornošću“, dodao je Radonjić.

Time bi se, kako je naveo, konačno GKU upodobio sa Opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom o zaradama u javnom sektrou.

“Vjerujem da je to dobar način da jednom za sva vremena riješimo te probleme koji su u neskladu već godinama“, rekao je Radonjić.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva Mihailo Babović kazao je da su oni „zagazali“ u proces finalizacije i organizacije štrajka.

„S potpisima ćemo nastaviti. Očekujemo da ćemo do kraja sljedeće sedmice sa ministrom finansija iznaći mogućnost da se ljudima sa najmanjim platama, to plati“, kazao je Babović.

Izvor: MINA