Učenici nipošto ne smiju ocjenjivati nastavnike uz pomoć anketa za koje je predviđeno da se sprovode u svim, osim u prvom razredu osnovne škole, jer je to jedan od načina da se podspiješi korupcija u obrazovanju , upozorio je predsjednik Odbora za obrazovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Slobodan Backović, predstavljajući juče prednacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju.

Backović je upozorio da je na taj način trasiran put korupciji u obrazovanju, jer će nastavnici, zarad dobrih ocjena, učenicima davati bolje ocjene od onih koje zaslužuju.

“Tako se pravi začarani krug u kome obrazovanje ne daje znanje. Nastavnici daju petice svim učenicima i izbjegavaju da budu strogi, jer se plaše da će ih učenici loše ocijeniti”, stav je Backovića.

On je ocijenio i da je porazno da se Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju već 11 puta mijenja i istakao da je trebalo uraditi novi zakon. Istakao je i da bi država boljem obrazovanju doprinijela kada bi uložila novac za gradnju 20 osnovnih škola. Smatra i da su đaci preopterećeni.

“Djeca moraju da imaju vannastavne aktivnosti i svoje obaveze treba da počinju i završavaju u školi. Zbog toga je važno da škole rade samo u jednoj smjeni i da im se omogući cjelodnevni boravak u toj ustanovi”, kazao je Backović.

Prema njegovim riječima, direktore škola ne treba da bira i razrješava ministar, jer to vodi u decentralizaciju i politizaciju.

“Treba da ih izabere školski odbor, a taj izbor neka potvrdi ministar”, njegova je preporuka.
Nije saglasan ni sa ograničavanjem mandata direktorima.

“Znam neke direktore koji su na toj funkciji 15 godina uzastopno i koji su odlični u svom poslu i koji su mnogo uradili za ustanove na čijem su čelu”, istakao je Backović.