Svaki četvrti uzorak vode za piće bio je hemijski ili mikrobiološki neispravan, pokazale su analize Sanitarne inspekcije, piše Dan. Inspektori su kontrolisali ispravnost vode za piće, kao i stanje objekata, uređaja i opreme za vodosnabdijevanje.

“Od ukupnog broja izvršenih pregleda, 403 se odnosilo na preglede objekatajavnog snabdijevanja. Od 761 uzetog uzorka, dostavljene analize su pokazale da je oko 26,42 odsto bilo hemijski neispravno (mutnoća ili nedostatak rezidualnog hlora), ili mikrobiološki ili i hemijski i mikrobiološki.

U izvještajnom periodu evidentirana je neispravnost vode za piće u nekoliko opština, o čemu su građani obavještavani preko sredstava javnog informisanja, a u pojedinim slučajevima su sanitarni inspektori donosili rješenja o zabrani upotrebe vode za piće. Sanitarni inspektori su povremeno mjerili rezidualni hlor na točećim mjestima vodovodne mreže”, navodi se u godišnjem izvještaju o radu Sanitarne inspekcije.

Kako su naveli, Sanitarnoj inspekciji ovlašćena laboratorija redovno dostavlja analize uzoraka vode za piće koje obuhvataju osnovne i periodične preglede iz svih vodovoda na teritoriji Crne Gore.

“Zbog utvrđenih nepravilnosti donijeto je pet rješenja o zabrani upotrebe vode za piće i 12 rješenja kojim je naloženo vršenje povremenih analiza vode za piće i obavezno mjerenje rezidualnog hlora u vodovodnoj mreži u skladu sa propisima”, konstatuje se u dokumentu.
Olga Nikčević, iz Centra za zaštitu potrošača, smatra da broj neispravnih uzoraka vode pokazuje da građanima nije obezbijeđena adekvatna usluga u tom segmentu. Ona smatra da bi kontrole ispravnosti vode trebalo da budu česte i kada su vremenski uslovi adekvatni.

“Potrošače treba obavijestiti odmah kada se posumnja da nešto nije u redu, dok se situacija ne popravi. Čini mi se da to ipak rade u nekim težim slučajevima. Ali, pitanje je kada se sprovode ta ispitivanja. Da li je to samo slučaj u nekim alarmantnim situacijama, poslije velikih kiša, ili je to u nekoj potpuno regularnoj situaciji. Ako je to u regularnim situacijama, taj podatak je alarmantan”, konstatovala je ona.