Mladi BeranaSamo djeca koja su imala jaku alergiju na jaja ne mogu da prime MMR

Vakcine koje se uvoze i koriste u Crnoj Gori bezbjedne su i država stoji iza njihovog kvaliteta, poručio je epidemiolog u Institutu zajavno zdravlje dr Senad Begić i još jednom pozvao roditelje da vakcinišu na vrijeme svoju djecu.

On je na panel diskusiji posvećenoj nedjelji imunizacije kazao da je naša zemlja gotovo jedina država u regionu koja je bila pošteđena razarujećeg efekta zaraznih bolesti zbog visoke stope imunizacije koju smo održavali godinama.

Upravo to, dovelo je, kako kaže, do pogrešnog uvjerenja da su neke bolesti bezopasne, da se više ne javljaju i ne predstavljaju prijetnju.“Zbog takvog stava, ali i antivakcinalnog pokreta pogotovo kada je u pitanju MMR vakcina”, upozorava dr Begić.Rumunija se suočava sa najvećim posljedicama, gdje 21 osoba umrla od boginja i rubeole.“Neodgovorno je i opasno da zanemarujemo značaj vakcina”, poručio je dr Begić i naglasio da će u narednom periodu intenzivirati edukaciju roditelja, a već naredne sedmice organizovaće edukaciju trudnica.

Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije Mina Brajović podsjetila je na značaj imunizacije, naglasivši daje prije uvođenjavakcina protiv malih boginja smrtnost od te bolesti bila jako visoka.“Uprkos napretku koji je ostvaren kada je u pitanju imunizacija u oko 14 zemalja nije došlo do prekida transmisija ove bolesti. Tako je u njima u prva dva mjeseca ove godine broj oboljelih od malih boginja četvorustruko veći u odnosu na 2016. Te brojke svakako opominju, posebno sektor zdravstva ali i obrazovanja, jer se epidemije javljaju iz školskih ustanova”, kazala je Brajović.

Na pitanje kakav je stav SZO, kao i UNICEF-a o zakonskom uslovljavanju vakcinacije za upis u vrtić i školu, Brajović je objasnila da je preporuka ove organizacije da vakcinacija treba bude obaveza. Stoga, prema njenim riječima, i u našoj zemlji je prije upisa u vrtić ili školu neophodno uraditi skrining vakcinalnog statusa djeteta.U slučaju da se ustanovi da dijete nije primilo vakcine, treba, kaže ona, dati preporuku da se to promijeni.“Kao i u svuda i ovdje je potrebno naći balans između individualnog prava i javnog interesa, a da bi se ravnoteža uspostavila neophodno je intenzivirati dijalog svih relevantnih”, kazala je Brajović.

Komentarišući novu zakonsku odredbu kojom se vakcinacijom uslovljva upis u školu, ona je podsjetila da je praksa mandatorne (obavezna) vakcinacije poznata u Evropi, te da je od zemalja u regonu to uradila Bosna i Hercegovina i Makedonija.

U Unicefu nijesu željeli da komentarišu ovo zakonsko uslovljavanje, jer je to, kako je istakao predstavnik te organizacije u našoj zemlji Bendžamin Perks, odluka svake pojedinačne vlade.Perks je poručio da zdravstveni radnici moraju roditeljima da pruže adekvatne informacije o vakcinama jer su oni prvi kontakt sa njima i moraju biti na prvoj liniji borbe suzbijanja negativnih posljedica onoga što antivakcinalni pokreti čine.