Vlada je, na predlog Ministarstva finansija, produžila odluku o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

To znači da će akciza za gorivo i dalje biti umanjena za građane i privredu, da bi se u obuzdale cijene i plaćalo jeftinije gorivo.
Odluka kojom je država smanjila akcizu za 50 odsto važila je prethodno do 5. jula.
“Ovo je bila jedna od prvih odluka nove Vlade, procjena je da produžimo do 30. avgusta. Kada dođe rok, onda ćemo procijeniti da li ćemo i dalje produžavati”, ministar Aleksandar Damjanović.
Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu.
“Vrši se potpuno usklađivanje sa EU. Stvara se osnova za ubrzanje zaokruživanja pregovora u poglavlju 4, vrši se liberalizacija plkatnog prometa i nema nikakvih dodatih nameta za građane”, rekao je Damjanović.
Vlada je usvojila i informaciju o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i maj 2022. godine iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.
Majbah MUP-u na korišćenje
Vlada je na sjednici uvažila prijedlog Ministarstva finansija da se vozilo Mercedes benz model Maybach S650 HM542 ustupi Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) na korišenje i to isključivo za prevoz stranih štićenih ličnosti.
“Vozilo je procijenjeno na preko 456.000 eura. Već godinu sjedni neiskorišćeno i značajno je izgubilo na vrijednostu”, naveo je ministar finansija.
Ako bi ovakvi zaključci ostali na snazi, kako je ocijenio, za godinu-dvije vozilo bi mogli polako otpisivati u staro govožđe i prodavati.
“U komunikaciji sa UP sam dobio zahtjev da se to vozilo, upravo zbog toga što gubi vrijednost i nije se moglo prodati, koristi isključivo za prevoz stranih državnika štićenih ličnosti i predsjednika međunarodnih orgnizacija. Crna Gora tako vozilo nema i iz bezbjednosnih razloga postji potreba da se taj auto koristi na taj način, dok se na transparenta i efikasan način ne nađe model da se to i drugo vozilo iste marke ne kosrit za prevoz bilo koga u Crnog Gori”, rekao je Damjanović.
Službenim vozilima da se ne ide po plažama
Premijer Dritan Abazović je zamolio članove Vlade što racionalnije koriste službene automobila.
“Zamolite svoje službenike da posle radnog vremena ne koriste službena vozila”, .
Rekao da i službenici Vlade moraju biti štedljivi kad to već mogu da budu i ministri i predsjednik Vlade.
“Ne želim da dođemo u situaciju, s obzirom da počinje turistička sezona, da vidimo da se sa službenim vozilima ide po plažama. Prenesite to svim službenicima, osim onih kojima je to potrebno za proces rada, poput inspekcija i policije. Ostalo, prijavite slobodno kabinetu premijera, bićemo vrlo restriktivni i preduzimaćemo mjere”, poručio je Abazović.
Na današnjoj sjednici usvojen je i Protokol o pristupanju Finske i Švedske NATO savezu.