Mladi BaNova Kancelarija za mlade Opštine Berane

 

Okrugli sto na temu „Sistemi podrške za mlade u praksi“ je održan u prostorijama Opštine Tivat.On je podržan od strane Direktorata za mlade Ministarstva sporta, a Omladinski klub Tivat je jedan od organizatora.

Na okruglom stolu je od strane Nenada Koprivice, direktora Direktorata za mlade iznijeto koje su aktivnosti Ministarstva sporta po pitanju izmjena i dopuna Zakona o mladima, koje će biti urađene do kraja godine, a u martu se očekuje skupštinska procedura povodom istog.

Drugi dio okruglog stola je bio posvećen primjerima iz prakse opština koji se odnose na sprovedene i planirane aktivnosti iz domena omladinske politike.

Savjetnica za mlade u našoj Opštini, Marijeta Mojašević, je iznijela dio izvještaja o tome šta je u prethodne dvije godine urađeno i šta je planirano od mjera i aktivnosti za mlade. Naglasila je da se Kancelarija za mlade Opštine Berane vodi smjernicama iz nacionalnog Akcionog plana Strategije za mlade za 2018.godinu, dok se ne donese novi Lokalni plan akcije za mlade. „Iako rezultati nisu loši, treba uraditi što više za mlade naše opštine“-naglasila je ona.

Sledećeg mjeseca će biti otvorena nova Kancelarija za mlade Opštine Berane, koja će prostorije dijeliti sa Omladinskim klubom Berane i nalaziće u prostorijama malog stadiona. Rekonstrukciju kancelarija je finansiralo Ministarstvo sporta.