CEDISCEDIS: Dio Berana bez struje

Nove cijene struje, koje će se primjenjivati od 1. januara naredne godine, biće objavljene najkasnije do 15. decembra, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE), prenosi Mina.

Iz RAE su Danu kazali da je trenutno u toku rad na analizi zahtjeva energetskih subjekata, koji bi trebalo da bude završen do početka novembra.

“Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Crnogorski operator tržišta (COTEE) dostavili su 2. septembra zahtjeve za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada za period od naredne do 2022. godine. Agencija je pregledala zahtjeve i dostavljenu dokumentaciju radi utvrđivanja potpunosti zahtjeva i eventualnih nedostataka i obavještenja o nedostacima dostavila energetskim subjektima i objavila na svojoj internet stranici”, rekli su iz RAE.

Planirano je da se rad na analizi zahtjeva energetskih subjekata završi do početka novembra, kada će izvještaji biti objavljeni na internet stranici regulatora.

“Na taj način se omogućava da zainteresovani subjekti u roku od osam dana od dana objavljivanja daju primjedbe i sugestije. Planirano je da se sjednica Odbora RAE, na kojoj će biti donijete odluke o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada održi 28. novembra”, precizirali su iz RAE.

Nakon toga, odluke o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada za CGES, CEDIS i COTEE, dostavljaju se podnosiocima zahtjeva i snabdjevačima radi formiranja konačnih tabela s cijenama.

“Sa druge strane, Elektroprivreda (EPCG), koja je za sada jedini aktivni snabdjevač, dužna je da do 15. decembra objavi cijene energije koje će se primjenjivati od 1. januara. Dakle tek pošto EPCG 15. decembra objavi cijene energije za naredni period moguće je precizno odrediti tarife prema kojima će potrošači u Crnoj Gori plaćati struju od 1. januara”, naveli su iz RAE.

Na pitanje da li može doći do većih promjena cijene električne energije u narednoj godini, iz RAE su kazali da je postupak utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada koji se vodi u Agenciji u početnoj fazi.

“Trenutno se ne mogu donositi bilo kakvi zaključci da li će i u kojem procentu doći do promjena cijena električne energije za naredni regulatorni period”, saopštili su iz RAE.

Zakonom o energetici propisano je da se ograničenja cijene električne energije za domaćinstva i male kupce koja su u primjeni do kraja ove godine, mogu produžiti za još tri godine, ako RAE procijeni da nijesu ispunjeni uslovi za postojanje likvidnog tržišta.