Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu obavještava građane Berana da je objavljen Javni poziv i počeo prijem zahtjeva za dodjelu priplodnih junica, kako je i predviđeno Planom Agrobudžeta opštine Berane za 2023. godinu.

Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u zgradi nekadašnjeg Vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, dok je na oglasnoj tabli opštine Berane istaknut Javni poziv sa tačno utvrđenim uslovima, kriterijumima i načinu podnošenja zahtjeva.

Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti i dokaz o posjedu zemljišta (posjedovni list, list nepokretnosti ili saglasnost o zakupu zemljišta), uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva i fotografija objekta u kojem će biti smještena priplodna junica.

Zahtjevi se predaju do 18. decembra 2023. godine.