Ministarstvo finansija objavilo je javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi (PER) za period od naredne do 2026. godine i pozvalo sve zainteresovane da do 15. novembra dostave predloge i sugestije.
Programom rada Vlade za tekuću godinu predviđena je izrada PER-a za period od naredne do 2026. godine, a predlozi i sugestije zainteresovani mogu dostavljati na mejl: ivana.radojicic@mif.gov.me.
PER za Crnu Goru predstavlja najznačajniji nacionalni strateški dokument u kontekstu ekonomskog dijaloga Crne Gore sa Evropskom komisijom (EK) i članicama Evropske unije (EU).
„PER je dokument u kome Vlada predstavlja ekonomsku politiku Crne Gore za narednu godinu i srednjoročni period i osnovu za ekonomski dijalog sa EK u procesu EU integracija. Na taj način Vlada kroz PER ima zadatak da mjere ekonomske politike gradi na ključnim razvojnim prioritetima definisanim najvažnijim strateškim dokumentima, kao i preporukama EK“, naveli su iz Ministarstva finansija.
Podjetimo, Crna Gora učestvuje u pripremi PER-a počev od 2015. godine.
Evropsa komisija je u julu ove godine pozvala Crnu Goru da izradi PER slanjem smjernica za izradu dokumenta.
Smjernice sadrže detaljne instrukcije o sadržini i strukturi dokumenta, metodologiji njegove izrade, koordinaciji, rokovima, načinu komunikacije i broju strana koje dokument treba da sadrži.
Dokument se sastoji iz tri ključna poglavlja – makroekonomski i fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama.
„Makroekonomski okvir sadrži srednjoročne makroekonomske projekcije – bruto domaći proizvod (BDP), inflacija, platni bilans. Poglavlje o fiskalnom okviru zasniva se na srednjoročnom fiskalnom okviru i budžetskim planovima za tri godine. U odnosu na prošlu godinu, novim smjernicama je analiza strukturnih reformi podijeljena u tri oblasti, umjesto dosadašnjih 13, i za svaku od tri oblasti treba identifikovati najviše dvije prioritetne strukturne reforme, što ih ukupno može biti šest, umjesto dosadašnjih 20“, objasnili su iz Ministarstva.
Navedene oblasti su konkurentnost, održivost i otpornost i ljudski kapital i socijalne politike.
„Kao doprinos ispunjavanju prioriteta koji se odnose na ekonomski dijalog sa EK i članicama EU, a u vezi sa pripremom ovog važnog dokumenta, nalazimo veoma značajnim zainteresovanost i komunikaciju sa predstavnicima međunarodnih organizacija, predstavnicima privatnog sektora, civilnog društva, NVO sektora, akademske zajednice, lokalne samouprave, građana i ostalog dijela civilnog društva“, dodali su iz Ministarstva.
Tematika obuhvaćena PER-om za period od naredne do 2026. godina biće predmet širokog konsultativnog procesa sa najvažnijim zainteresovanim stranama u društvu, već u početnoj fazi izrade dokumenta.
Iz Ministarstva su najavili da će u srijedu u Hotelu ramada biti organizovan okrugli sto sa zainteresovanim stranama.
„Takođe, konstatujemo da proces pripreme ovog dokumenta nije započet pravovremeno, jun/jul ove godine, pa time ni konsultacije sa zainteresovanim stranama nijesu održane u septembru, kako je uobičajena praksa. Zato molimo za razumijevanje zbog kratkih zadatih rokova“, rekli su iz Ministarstva.
Aktivnosti koje se odnose na pripremu PER-a će u radu ministarstava i Vlade imati poseban prioritet, kako bi rokovi prema EK biti ispoštovani.
Proces izrade PER-a podržan je kroz projekat Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori, koji podržava Ministarstvo finansija Slovačke, a sprovode crnogorski resor finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Više detalja i prilozi dokumenata mogu se pogledati na sajtu Ministarstva
Izvor: Agencija MINA