Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa (tov brojlera) za drugu polovinu ove godine, koji će biti otvoren do 30. oktobra.

Pravo na podršku mogu ostvariti privredni subjekti koji su registrovani kao poljoprivredni proizvođači jaja i pilećeg mesa, upisani u registre poljoprivrednih gazdinstva i gazdinstava držaoca životinja.

Podrška se ostvaruje u iznosu deset centi po kilogramu mesa pilića, maksimalno do 2,2 kilograma po brojleru za period od 15. aprila do 15. oktobra ove godine, odnosno pet EUR na hiljadu komada jaja, maksimalno do 150 jaja po koki nosilji za isti vremenski period, u registrovanim objektima za držanje koka nosilja.

Visina podrške se utvrđuje na osnovu podnijetog zahtjeva poljoprivrednog proizvođača, nakon utvrđenog broja koka nosilja i pilića, administrativne i terenske kontrole registrovanih objekata za držanje koka nosilja i pilića, kao i drugih dostavljenih dokaza.

Obrazac zahtjeva za dodjelu podrške se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva www.mpsv.gov.me ili u Direkciji za savjetodavne poslove u oblasti stočarske proizvodnje.

Popunjeni obrazac zahtjeva i drugu neophodnu dokumentaciju treba dostaviti isključivo putem pošte na adresu Ministarstva.

Izvor: Mina Business