Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je javni poziv za učešće u javnom glasanju za vizuelni identitet nacionalnog brenda Crne Gore.

Oni su rekli da je taj vladin resor, kao nosilac politike nacionalnog brendiranja, u obavezi da definiše vizuelni identitet nacionalnog brenda Crne Gore, u skladu sa Strategijom razvoja nacionalnog brenda 2022-2026, ali i Zakonom o nacionalnom brendu.

“Imajući u vidu značaj samog procesa, ali i važnost uključivanja akademske zajednice, nakon obavljenih konsultacija sa univerzitetima Crne Gore, Mediteran i Donja Gorica, definisan je model saradnje na izradi predloga rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da je predmetni model podrazumijevao da studenti sa svakog univerziteta budu angažovani na izradi predloga rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, pod vođstvom profesora, okupljenih u mentorske timove.

Navodi se da je svaki univerzitet dao predlog članova mentorskih timova, kao i da su studenti odabrani po pozivnom konkursu koji je okončan u avgustu.

Iz Ministarstva su pojasnili da su ukupno tri radna studentska i tri mentorska tima bila u obavezi da izrade po jedan predlog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i da ih dostave Ministarstvu do 31. oktobra.

Kako su dodali, predlozi su predstavljeni 10. novembra Žiriju za izbor pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, a jedan glas u Žiriju uzeće i građani Crne Gore.

“Uzimajući u obzir važnost uključivanja javnosti u sam proces, molimo Vas da uzmete učešće u procesu javnog glasanja i Vaš glas date predlogu koji smatrate najadekvatnijim da predstavlja nacionalni brend Crne Gore”, rekli su iz Ministarstva.

Detalniji predlozi rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore predstavljeni na sajtu Vlade: https://www.gov.me/clanak/izbor-vizuelnog-identiteta-nacionalnog-brenda-poziv-za-javno-glasanje dok je anketa dostupna na linku: https://forms.gle/rj1Kpoky4pvthRvN6.

Izvor: Mina