Ministarstvo javne uprave (MJU) trebalo bi da do 15. septembra objedini podatke o tome koliko se zaposlenih u javnom sektoru, na centralnom i opštinskom nivou, prijavilo za sporazumni prekid radnog odnosa uz isplatu otpremnine, piše Mina.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz otpremnine svim organima na centralnom i lokalnom nivou upućen je 23. jula, a zainteresovani su do 30. avgusta mogli starješinama institucija u kojima rade da podnesu zahtjev.

Iz MJU Vijestima su kazali da je u toku prikupljanje podataka koliko je zainteresovanih zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou za sporazumni prekid radnog odnosa.

„Očekujemo da ćemo te podatke od organa objediniti do 15. septermbra”, rekli su iz MJU.

Rok za podnošenje zahtjeva je bio 30. avgust, ali zaposleni mogu da podnesu zahtjev tokom važenja Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, odnosno do 31. decembra sljedeće godine.

Iz MJU objasnili su da na osnovu procjene zainteresovanosti zaposlenih i raspoloživosti novca, organ/institucija može raspisati novi javni poziv tokom trajanja važenja odluke.

Prema odluci, novac za isplatu otpremnine zaposlenih isplaćuju se iz budžeta organa, odnosno institucije koja je dio javnog sektora, a ako se novac ne može obezbijediti iz budžeta državnog organa, organa državne uprave, suda, državnog tužilaštva, fonda ili drugog organa osnovanog u skladu sa zakonom ona se može isplatiti iz sume koju je Ministarstvo finansija opredijelilo u budžetu za ovu godinu za tu namjenu u iznosu od 2,7 miliona EUR.

“Taj novac je jednim dijelom obezbijeđen iz Sektorske budžetske podrške koji je Evropske komisije za reformu javne uprave opredijelila Crnoj Gori”, naveli su iz MJU.

Vladinom odlukom je definisano da se za otpremninu može prijaviti zaposleni koji ima najmanje šest godina radnog staža od kojih poslednju godinu u javnom sektoru.

Iz MJU naveli su da zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može da bude veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Kako su dodali, zaposleni koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.

„Visina bruto zarade određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine”, kazali su iz MJU.

Iz tog resora kazali su da su u skladu sa Planom optimizacije od 2018- 2020. godine ranije pozvali sve državne institucije da sprovedu anketu među zaposlenima o zainteresovanosti za sporazumni prestanak radnog odnosa uz otpremnine.

Kako su naveli, 1.153 zaposlenih na centralnom nivou zainteresovano je za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

“Što se tiče zainteresovanih na lokalnom nivou, prema anketama koje su u međuvremenu sprovedene, raspolažemo podatkom da je na lokalnom nivou, 826 osoba izrazilo interesovanje od početka primjene plana pa do kraja marta ove godine”, rekli su iz MJU.