U okviru programa „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad“ ,koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja, danas i sjutra biće održana obuka za zaposlene u područnim jedinicama u Beranama.

Dvodnevni trening na temu „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“, biće fokusiran na poboljšanje praktičnih vještina u radu sa licima s invaliditetom i pripadnicima RE populacije i na unapređenje kapaciteta upravljanja i saradnje zaposlenih u pomenutim institucijama.

Cilj ovog pojekta, koji je finansiran iz IPA fonda, je poboljšanje zapošljivosti i socijalne uključenosti lica sa invaliditetom i pripadnika/ca REA populacije.