Građani Crne Gore će već od jula ponovo moći da podižu ljekove u privatnim apotekama uz recept izabranog ljekara. Vlada je zadužila Fond za zdravstveno osiguranje da već u ovom kvartalu sa privatnim apotekama ugovori izdavanje ljekova na recept.

Budući da je do sada često dolazilo do poremaćaja u snadbijevanju ljekovima, tokom sprovođenja tendera, jedan od prioriteta je projekat uključivanja privatnih apoteka u mrežu zdravstvenih ustanova. Ljekovi će osim u 53 državne apoteke moći da se podignu uz recept i u svim privatnim apotekama koje budu potpisale ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje.

U Crnoj Gori ima 250 privatnih apoteka. Tokom 2015. godine, njih 107 je izdavalo građanima ljekove na recept.