Regulatorna agencija za energetiku (RAE) odbila je kao nepotpun zahtjev kompanije Benergo iz Berana za sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača za malu hidroelektranu (mHE) Miolje Polje, piše Mina biznis.
Beranska kompanija je regulatoru zahtjev uputila krajem decembra.
Odbor RAE je, na sjednici koja je održana u četvrtak, danilovgradskoj kompaniji Sunoil oduzeo licencu za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima.
RAE je Sunoil-u naložio da u roku od tri dana od prijema odluke regulatoru vrati izvod iz licence za transport naftnih derivata drumskim transportnim sredstvima za poluprikolicu.
Odbor RAE je donio i odluku da ulcinjskoj Kallaba company izda licencu za skladištenje naftnih derivata.
Licenca se izdaje na period od deset godina i važi do 28. marta 2029. godine.
Imalac licence je dužan da do 1. juna 2021. godine dostavi RAE izvještaje nadležnih inspektora o ispunjenosti uslova i zahtjeva utvrđenih tehničkim propisima, kao i propisima o energetskoj efikasnosti, zaštiti od požara i eksplozija i zaštiti životne sredine, za benzinsku stanicu koja se nalazi u Ulcinju.
U suprotnom, RAE će oduzeti licencu.