Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je u saradnji sa parlamentarnom većinom odborilo sredstva za posebnu komponentu “Selo sad” kroz koju će u Budžetu za poljoprivredu biti opredijeljeno dodatnih deset miliona eura, saopšteno je danas iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

“Vlada će dodatno podržati poljoprivredu kao jedan od strateških razvojnih sektora, ojačati selo kroz povećanje stočnog fonda i jačanje ruralne infrastrukture sa posebnim fokusom na obezbjeđivanje vode u svim crnogorskim selima u narednim godinama”, ističe se u saopštenju.
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su dodali da će se projekat realizovati kroz implementaciju Agrobudžeta za 2022. godinu.
“Ministarstvo finansija i socijalnog staranja prihvatilo je koncept Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz saradnju sa poslanicima parlamentarne većine, koji su zajednički podržali amandmane SNP-a o povećanju sredstava, u Budžetu će pored 40,2 miliona biti opredijeljeno deset miliona eura dodatnih razvojnih sredstva za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori. Koncept “Selo sad” obuhvatiće prije svega jačanje sektora stočarstva kao i značajno povećanje sredstava za podršku za izgradnju ruralne infrastrukutre, seoskih puteva, elektirfikacije i vodovoda”, piše u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čijem je čelu Aleksandar Stijović.
Iz tog Vladinog resora su naveli da će se sredstva između ostalog odvojiti za: Povećanje premija koje se odnose na hektar obradive površine;
Povećanje stočnog fonda i stimulisanje poljoprivrednika;
Povećanje premija koje se odnose na subvencije po grlu stoke;
Jačanje putne infrastrukture; nabavku steonih junica i plotkinja sitne stoke;
Edukaciju poljoprivrednih proizvođača, bredniranje proizvoda, jačanje individualnih prerađivačkih kapaciteta; Jačanje palsteničke proizvodnje; Jačanje voćarsko – vinogradarskog sektora;
Poribljavanje rijeka i jezera, povećanje populacije riba autohtonih sorti;
Nabavku sadnog materijala i pošumljavanje opožarnih površina i goleti.
“Jedan od prioriteta u projektu je podrška za izgradnju ruralne infrastrukture, seoski putevi, elektrifikacija i vodoprivredni objekati kako bi u narednom periodu obezbijedili neophodne osnovne uslove za život za svako domaćinstvo u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.