Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanjaje lani i u prvom kvartalu ove godine od ustanova visokog obrazovanja dobila ukupno 27 zahtjeva za akreditaciju novih studijskih programa, od čegaje, za sada, pozitivno riješila njih 20, prenosi CdM.

U izvještaju o radu ovog tijela za prošlu godinu i za prvi kvartal ove godine pojašnjeno je, između ostalog, da se postupkom akreditacije studijskog programa radi ocjena kvaliteta i njegove usklađenosti sa profesionalnim potrebama i usvojenim standardima, uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave, piše Pobjeda.

ZAHTJEVI

“Akreditacija studijskog programa se izdaje na vremenski period od najduže pet godina, dok za programe koji traju duže od pet godina akreditacija se izdaje na period trajanja studijskog programa”, navedeno je u tom dokumentu koji je nedavno usvojila Vlada.

Agencija se još nije izjasnila o zahtjevu za akreditaciju novih studijskih programa koji je podnio Fakultet za poslovni menadžment u Baru za osnovni i master akademski studijski program poslovni menadžment, kao i za osnovni program poslovna psihologija i psihološko savjetovanje. Ovo tijelo, sudeći prema izvještaju i podacima koji su istaknuti na sajtu, nije se izjasnilo ni o zahtjevu Fakulteta za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica za postdiplomski akademski studijski program dizajn i multimedija, kao ni za inicijativu Fakulteta za finansije, bankarstvo i ekonomsku diplomatiju koji želi da otvori osnovni akademski studijski program poslovne ekonomije, finansija i bankarstva, osnovni program menadžment i preduzetništvo.

Na čekanju je i prijedlog Fakulteta za poslovnu ekonomiju, u Baru, Univerziteta Adriatik o otvaranju doktorskog akademskog studijskog programa ekonomije. U dokumentu Agencije pojašnjeno je, pored ostalog, da su pojedini zahtjevi podneseni krajem 2018. godine, te da ih zato rješavaju u toku ove godine.

ZELENO SVJETLO

S druge strane, odobreni su zahtjevi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za otvaranje master akademskih studija, Fakulteta za mediteranske poslovne studije, u Tivtu, Univerziteta Adriatik za otvaranje doktorskog i master akademskog studijskog programa nautički turizam, Pomorskog fakulteta, u Baru, Univerziteta Adriatik za osnovni akademski studijski program turizam.

Zeleno svijetlo dobio je i Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica za doktorski akademski studijski program informacione tehnologije, Fakultet za kulturu i turizam UDG-a za postdiplomski akademski studijski program kultura i turizam, Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Univerziteta Adriatik za osnovne i master akademske studijske programe.

Među pozitivno riješenim zahtjevima je i HEC fakulteta za studijski program koji je tražio otvaranje primijenjenih master studija internacionalni menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji, Fakulteta umjetnosti UDG-a za doktorski akademski studijski program komunikologija i mediji, Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG-a za master akademski studijski program informacioni menadžment u zdravstvu, Fakulteta za turizam „Montenegro Tourism School” Univerziteta Mediteran za osnovni akademski studijski program menadžment u turizmu i hotelijerstvu, kao i za master akademski studijski program internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu i za doktorski akademski studijski program menadžment u turizmu.

Agencija je odobrila, takođe, zahtjev Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran za master akademski studijski program evropsko pravo, kao i za master akademski studijski program javna uprava, a odobren je i doktorski studijski program evropsko pravo. Riješeni su pozitivno zahtjevi i Fakulteta za strane jezike Univerziteta Mediteran za osnovni i master akademski studijski program engleski jezik i književnost i Fakulteta za biznis i turizam, u Budvi, Univerziteta Adriatik za master akademski studijski program menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. N. Đ.

Reakreditacija

Agencija je u 2018. godini primila devet zahtjeva za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja, a reakreditacija se, pojašnjavaju oni, obavlja na svakih pet godina i zasniva se na izvještaju o spoljnoj evaluaciji ustanove i njenih studijskih programa u skladu sa propisanim standardima. Odobrena je reakreditacija Univerziteta Mediteran, a zahtjeve, o kojima još nije odlučeno, poslali su i Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Fakultet za biznis i turizam u Budvi, Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za poslovni menadžment u Baru, Fakultet za menadžment u Herceg Novom, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi, Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu, Pomorski fakultet u Baru.

Metodologija rangiranja

U dokumentima Agencije koje je usvojila Vlada istaknuto je da je sistem visokog obrazovanja Crne Gore u 2018. godini činilo osam ustanova od kojih četiri univerziteta i četiri samostalna fakulteta sa ukupno 285 studijskih programa. Ustanove visokog obrazovanja imaju i ukupno 44 organizacione jedinice, kao što su instituti, centri i slično.

U izvještaju su naveli i da će ove godine početi „pripremne aktivnostima kada je u pitanju definisanje metodologije za rangiranje”.

Uvođenjem sistema rangiranja uticaće se na povećanje kvaliteta cjelokupnog sistema visokog obrazovanja kroz povećanje odgovornosti ustanova, dok će sa druge strane, predstavljati i ključni instrument koji će poslodavci koristiti prilikom izbora stručnog kadra istakli su oni.

Eksperti

U izvještaju se navodi da je uspostavljena baza eksperata za akreditaciju/ reakreditaciju studijskih programa koja je formirana na osnovu javnog poziva za stručnjake iz Crne Gore i inostranstva. Lista je formirana radi centralizacije kompletnih podataka o ekspertima koje će Agencija angažovati u procesu akreditacije i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja. Listu čini 105 eksperata.