Pod nazivom „Preduzetnički proces“, u prostorijama Centra kreativnih vještina održan je trening za buduće žene preduzetnice sa ciljem ulaganja dodatnih napora u procesu informisanja žena na prilike i prednosti koje bavljenje preduzetništvom nosi sa sobom. 

 

Kroz promociju mogućnosti koje postoje u ovoj oblasti, posebno na lokalnom nivou, njihovog osnazivanja i podsticanja da pokrenu sopstveni biznis, buduće preduzetnice su upoznate sa osobinama koje moraju da imaju kako bi bile uspješne na poslovnom planu.

 

“Učesnicama treninga samo pomogli da se oslobode straha od rizika i neuspjeha, ukazali na osnovne elemente dobrog preduzetničkog duha i naglasili im da će naša organizacija obezbijediti finasijsku pomoć u iznosu od 2.000 evra za najbolji Biznis plan, koji bude napisan od strane samih polaznica”, kazali su iz Centara kreativnih vještina.

 

Trening je realizovan u okviru projekta ,,Podrška ženama kao zaleđina razvoju društva” koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava a koji se realizuje u partnerstvu sa NVO Šansa.