posao

JU OŠ ,,Vukašin Radunović,, raspisala je oglas za nastavnika/cu matematike.

Potreban je 1 izvršilac.
Konkurs je raspisan 10. maja i trajaće 15 dana.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.
Telefon: 051/233-753
Email: skola@os-vradunovic.edu.me