direktor hotela Hilton Nemanja Nikolić

Oporavak crnogorskog turizma u obimu kakav je bio prošle godine može se očekivati za dvije do tri godine, a brzina oporavka zavisiće od pronalaska rješenja za korona virus, ali i od nas samih i odnosa prema tržištu – kazao je Pobjedi direktor hotela ,,Hilton“ Nemanja Nikolić.

Nikolić je dodao da je pouka iz ove godine da postoje faktori koje niko ne može da predvidi, a koji u značajnome mogu poremetiti planove i da to treba predvidjeti u daljem planiranju našeg turizma. Smatra i da će se turizam kroz individualne dolaske brže oporaviti od konferencijskog.

Nikolić smatra da epidemija korona virusa nije promijenila turizam već da ovu pojavu treba posmatrati kao ,,eksterni faktor koji ne omogućava odvijanje turističkih tokova“.

„Siguran sam da je riječ o ograničenom fenomenu koji će se jednog dana naučnim metodama staviti pod kontrolu, te da će se od tog momenta turizam kao privredna grana globalno i lokalno razvijati kao i prije ovoga fenomena, jer je u ljudskoj prirodi da putuje, istražuje nova mjesta i upoznaje nove kulture. Dakle, mišljenja sam da korona virus nije promijenio turizam i da neće promijeniti turizam, već da jeste i hoće na ograničeno vrijeme predstavljati ograničavajući faktor u odvijanju turističkog prometa“ , kazao je kategorično Nikolić.

Smatra da je pouka iz ove godine da, bez obzira na sve predispozicije za još bolju turističku godinu, postoje faktori koje niko ne može da predvidi, a koji u značajnome mogu poremetiti planove.

„Mislim da smo bili skloni pretjerivanju u zaključcima o poziciji turističke privrede i generalno promjenama oblika turizma na dugi rok. Turizam hoće biti okosnica razvoja crnogorske ekonomije, potencijali za dalji razvoj ove grane u Crnoj Gori su ogromni i turizam će se vratiti obliku koji je imao prije pandemije korona virusa, po ovim pitanjima nemam dilemu“ , smatra Nikolić.

Pravi oporavak, po njegovoj procjeni, će krenuti onog dana kada se nađe rješenje za korona virus, tačnije kada nauka dođe do efikasnog metoda zaštite.

„Imajući u vidu koliki je pad turizam doživio u ovoj godini, siguran sam da početak oporavka slijedi u drugom kvartalu sljedeće godine. Predviđanja su da će se segment indvidualnih gostiju najbrže oporaviti, što možemo vidjeti i kroz naše trenutno stanje rezervacija, dok će se grupni i konferencijski segment oporavljati nešto sporije“ , kazao je Nikolić.

Kada govori o oporavku koji predstavlja nivo biznisa iz 2019. godine, misli da je to realno očekivati najranije za dvije do tri godine.

„Koliko ćemo napredovati i kojom brzinom zavisi i od objektivnih okolnosti, pronalaska rješenja za korona virus, ali i od nas samih i odnosa prema tržištu. Aktivan odnos prema tržištu i postojanje strategije za izlazak iz ove situacije umnogome će ubrzati oporavak turističke privrede“ ,kaže Nikolić.

Istakao je da su turističke agencije i turoperatori dio lanca i oni će nastavljati sa svojim aktivnostima i njih niko ne može da zamijeni.

„Možemo da govorimo o tome da li će sve agencije i turoperatori preživjeti krizu, ali da će neko moći da zauzme njihovu ulogu u lancu mislim da nije realan scenario. Sigurno je da će, dok se ne riješi problem korona virusa, svi morati da prilagode svoje poslovanje i da će jedan dio tih promjena opstati i na duži rok, ali mislim da nije moguće da će doći do radikalnih promjena na dugi rok“ , kazao je Nikolić.

Ističe da je neophodno napraviti odgovarajuće strategije i planske dokumente kojima će se definisati način korištenja resursa.

„ Oko ovog pitanja treba da se postigne najširi konsenzus. Strategija i planovi treba da budu realni i održivi na dugi rok i tek sa njihovim definisanjem, te sa paralelnim razvojem infrastrukture turizam može da pokaže pun potencijal. Da ne zaboravimo, da paralelno moramo da radimo na razvoju ljudskih resursa koji predstavljaju i predstavljaće limitirajući faktor u ovoj djelatnosti. Kada se riješe ovi unutrašnji faktori ostaje da se kroz organizovan i aktivan nastup na tržištu privuku gosti sa tržišta koja odgovaraju ponudi destinacije“ , zaključuje Nikolić.

Nikolić smatra da će se, nakon pronalaska lijeka za korona virus, turistički sajmovi vratiti na scenu, iako se digitalni marketing rapidno širi.

„Siguran sam da će sajmovi ostati efikasan način prezentacije turističke ponude i mjesto na kojem će se spajati ponuda i tražnja za turističkim uslugama. Digitalni marketing se rapidno širi i najveća ulaganja u marketing, i prije izbijanja korona

virusa, su bili digitalni vidovi marketinga. Bitno je da se odrede tržišta na kojima namjeravate da se prezentujete i da se pruži što bolja slika o destinaciji ili subjektu koji kreira marketing miks“, naglasio je Nikolić.

Nikolić smatra da nije prošlo vrijeme konferencijskog turizma.

„Iako se lako komunicira preko onlajn platformi, štedi budžet i vrijeme koji se potroši na putovanja i organizaciju događaja, povratna informacija od klijenata je da ništa ne može zamijeniti živu riječ, direktan kontakt sa osobom, upoznavanje i razmjenu ideja tokom konferencija, kafe pauza, zajedničkih aktivnosti i slično – naveo je Nikolić.“

Izvor: Pobjeda