Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore raspisalo je poziv za sve lokalne samouprave da se prijave za učešće u inicijativi “EU4ME: Osnaživanje opština za evropsko angažovanje”. Opština Berane je među opštinama koje će dobiti intenziviranu podršku tokom trajanja projekta.

Ova podrška uključuje prilagođenu obuku i stručno savjetovanje, s ciljem jačanja sposobnosti lokalnih samouprava za efikasnu komunikaciju i angažovanje u pitanjima vezanim za EU. Podrška obuhvata razvoj efikasnih komunikacionih planova, unapređenje komunikacionih vještina, i podršku u razvoju i sprovođenju komunikacionih aktivnosti.

Cilj inicijative, koja će se implementirati u saradnji sa Zajednicom opština, je da se pruži snažnija podrška lokalnim samoupravama kako bi se osiguralo kvalitetnije informisanje građana/ki o procesu evropskih integracija, njegovim benefitima ali i obavezama koje iz njega proizilaze. Takođe, kvalitetnijim informisanjem doprinosi se i boljem razumijevanju i većoj podršci građana/ki za reformske procese koji se sprovode na putu evropskih integracija.

Izbor opština bazira se na njihovoj posvećenosti evropskoj integraciji, potencijalnom uticaju njihovog učešća i potrebi da se osigura geografska zastupljenost širom Crne Gore, kao i postizanje ravnoteže između većih i manjih opština. Uzimaju se u obzir jedinstveni izazovi i doprinosi opština različitih veličina, osiguravajući da se koristi programa ravnomjerno raspoređuju i prilagođavaju specifičnim potrebama svake zajednice.