Opština Berane objavila je javni poziv za prijavu nezaposlenih lica iz Berana za učešće u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti drvoprerade- Stolar za namještaj.

Opstina Berane u partnerstvu sa Regionalanom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodi projekta “Inicijativa Lokalnog partnerstva za zapošljavanje-ILEP”. Projekat se realizuje u okviru grant šeme „Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu” (referentni broj Europe AID/175333/ID/ACT/ME), a koji se finansira iz IPA 2 – Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru za 2020. godinu- Podrška pametnom i inkluzivnom rastu-zapošljavanje i socijalna inkluzije.

Projektom je predvidjena obuka za 15 lica, na period u trajanju od 6 mjeseci, kao i zapošljavanje 10 lica koja uspjesno prodju obuku i to na period od 6 mjeseci u članicama Udruženja drvopreradjivaca Berane.

Sredstva za uplatu finansijske naknade za sve učesnike obuke isplacivaće se iz granta EU i vršiće se skladu sa Zakonom o posredovanju pri zaposljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ( Sl. List Crne Gore br. 024/19 od 22.04.2019.) član 9.

Informacije o prijavi nalaze se na sajtu Opštine.