Nedavno je u Beranama zasijedala Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u ovoj opštini.

Na čelu ove radne grupe je potpredsjednik Damjan Ćulafić, koja je održala sastanak na kome su predložili niz aktivnosti koje će se implementirati u narednom periodu.

Kako je saopšteno iz lokalne uprave, u Radnoj grupi su stručnjaci iz relevantnih oblasti, kao i predstavnici udruženja osoba s invaliditetom, koji daju puni doprinos u stvaranju inkluzivnog okruženja koje će omogućiti osobama s invaliditetom punu participaciju u društvenom, ekonomskom i kulturnom životu.

“Nacrt Plana predstavio je Remzija Ramusović, član radne grupe i savjetnik u Sekretarijatu za kulturu, mlade i odnose sa NVO, i predložio niz aktivnosti koje mogu biti dio Plana a tiču se unapređenja kvaliteta života invalidnih lica u našoj opštini. Jedan od ključnih predloga radne grupe jeste osiguranje pristupačnosti javnih prostora za osobe s invaliditetom. To uključuje prilagođavanje infrastrukture, poput pristupnih staza, rampi i toaleta, kako bi se olakšalo kretanje i aktivnosti osobama s invaliditetom”, navedeno je na sajtu Opštine Berane.

Takođe, radna grupa je istakla važnost pružanja podrške osobama s invaliditetom u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

“Кao dio Akcionog plana, predložene su i aktivnosti usmjerene ka poboljšanju pristupa zdravstvenim uslugama za osobe s invaliditetom, uključujući edukaciju zdravstvenih radnika o specifičnim potrebama ove populacije, kao i samoj komunikaciji sa istom”, istaknuto je na zvaničnom sajtu beranske opštine.

Naglašeno je, da će Nacrt Lokalnog akcionog plana biti dostupan za javnu raspravu kako bi se obezbijedila široka podrška zajednice i konačno usvajanje dokumenta koji će imati značajan uticaj na poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom u Opštini Berane.

 

Izvor: Espona