Aktivnosti povodom Dana borbe protiv trgovine ljudima organizovane su i za učenike viših razreda OŠ “Donja Ržanica”.

Stariji đaci ove vaspitno-obrazovne institucije, kao i njihovi mlađi drugari, imali su priliku da tokom edukativnog časa razviju svijest o ovoj važnoj društvenoj problematici. Đaci su odgledali edukativni video materijal i pokazali zainteresovanost za temu.