U saradnji sa Zavodom za školstvo, realizovan je projekat Čas istorije u Prijestonici “Cetinje jedna priča” 2023/24.

Učenici OŠ “Vuk Karadžić” su sa odjeljenjskim starješinama boravili na Cetinju od 13.10 do 15.10.2023. godine.