Prva naučna Кonferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom ,,Izazovi i perspektive za razvoj opštine Berane kao preduslov za valorizaciju sjeverne regije Crne Gore – IZperaBA”, otvorena je u Beranama.
Konferencija, koju organizuje Opština Berane, održaće se od danas, 2. novembra, do subote, 4. novembra, u svečanoj sali Hotela Berane.
“Imajući u vidu da je sjever Crne Gore, više od decenije ugrožen velikom migracijom stanovništva, smatrali smo da je neophodno razmotriti koji su to izazovi sa kojima se opština Berane, kao nekadašnji razvojni centar sjevera Crne Gore suočava i na koji način može, ako ne zaustaviti, onda smanjiti migraciju stanovništva iz ove opštine” , saopštili su iz organizacionog tima Кonferencije.
Opština Berane nastoji okupiti domaće i međunarodne naučnike i stručnjake koji bi svojim učešćem dali doprinos prezentiranju novih znanja i razmijenili iskustva u vođenju naučnih i stručnih rasprava iz tematske oblasti Кonferencije, navode u saopštenju.
Očekuje se da će Naučna konferencija „Izazovi i perspektive za razvoj Opštine Berane kao preduslov za valorizaciju sjeverne regije“ okupiti stručnjake iz različitih oblasti te pružiti platformu za razmjenu ideja i iskustava. Za Кonferenciju prijavljeno je više od 40 doktora nauka.
Izvor: Espona