Savjet za regionalnu saradnju (RCC) objavljuje zvaničan početak nominacija za izbor Žene preduzetnice sa Zapadnog Balkana za 2023. godinu, priznanje koje RCC dodjeljuje već treću godinu zaredom.

Pozivaju se pojedinci, predstavnici institucija javnog i privatnog sektora, organizacija i svi zainteresovani da nominuju ženu preduzetnicu godine u barem jednoj od sljedećih šest kategorija:

· Žena ekološka preduzetnica (iz sektora proizvoda ili i usluga kojima se umanjuje ekološka šteta, korištenja čistijih tehnologija, korištenja programa edukacije za „zelena” radna mjesta, i sl)

· Žena preduzetnica u umjetnosti (iz sektora umjetnosti, kulture, dizajne, mode, životnog stila, zanata, i sl),

· Žena preduzetnica u IKT sektoru (iz sektora informacionih i komunikacionih tehnologija, inovativnih rješenja, i sl)

· Mlada žena preduzetnica (za žene preduzetnice do 35 godina starosti iz različitih sektora)

· Žena preduzetnica u turizmu (iz sektora turizma)

· i nova kategorija Žena preduzetnica zvijezda društvenih medija – preduzetnica koja je pokrenula, odnosno razvila posao korišteći moć društvenih mreža.

Može se nominovati svaka građanka ekonomija Zapadnog Balkana i vlasnica poslovnog subjekta registrovanog prije 31. januara 2023. godine.

Nominacije su otvorene do 26. februara 2024. godine. Nakon postupka izbora, pobjednice će biti pozvane da učestvuju na svečanom događaju dodjeljivanja priznanja.

Sve preduzetnice pobjednice će moći učestvovati i dati svoj doprinos Regionalnoj mreži žena u preduzetništvu (RNWE), dobiti publicitet, imati priliku učestvovati na različitim događajima koje organizuje RCC, te ukoliko žele, dobiti i mentorsku podršku preko specijalizirane digitalne mentorske platforme.

Inicijativa za Žene preduzetnice godine sa Zapadnog Balkana zvanično je pokrenuta 2022. godine kao način da se oda priznanje ženama koje su osnovale i razvile sopstveni posao i doprinijele novim i održivim radnim mjestima za druge u našem regionu. Dodjela ovog priznanje je dio aktivnosti u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2021-2024. i Programa za ekonomsko osnaživanje žena Savjeta za regionalnu saradnju, a finansira je Evropska unija.