Na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, Skupština Crne Gore usvojila je 29.12.2021. godine Zakon o finansijskoj podršci za bivše zaposlene iz sektora rudarske i metalske industrije.

Ovaj zakon ispraviće nepravdu prema bivšim radnicima rudarske i metalske industrije koji su nakon prestanka radnog odnosa usljed stečaja privrednih društava koji su bili u većinskom vlasništvu države bili primorani da pođu u prijevremenu penziju, a da pritom nisu stekli pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa koje je sprovodila Vlada Crne Gore u periodu prije donošenja ovog zakona.

Finansijska podrška dodjeljuje se radi ostvarivanja socijalne pravde, pravičnog zadovoljenja finansijskih potreba bivših zaposlenih i članova njihove porodice.

Pravo na finansijsku podršku

Pravo na finansijsku podršku, u okviru zakona, može ostvariti bivši zaposleni koji:

je nakon uvođenja stečaja u privrednim društvima prijevremeno ostvario pravo na penziju;

zbog uvođenja stečaja u privrednim društvima nije zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca;

nije ostvario pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa za isplatu otpremnina koje je ostvario organ državne uprave nadležan za poslove finansija, do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Potrebna dokumentacija

Radi ostvarivanja prava na finansijsku podršku, bivši zaposleni treba da podnesu Ministarstvu ekonomskog razvoja prijavu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz ovjerenu prijavu potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

Kopija lične karte podnosioca prijave

U slučaju da prijavu podnosi zakonski naslednik, dokaz o naslijeđenom pravu (rješenje)

Akt kojim je zaposlenom prestao radni odnos (rješenje)

Akt kojim je zaposleni/a ostvario/la pravo na penziju (rješenje)

Dokaz o neisplaćenim sredstvima po osnovu socijalnih programa za isplatu otpremnina koje je sprovodio organ državne uprave nadležan za poslove finansija (ukoliko postoji)

Dokaz o isplaćenim sredstvima iz Fonda rada na ime prestanka radnog odnosa kod poslodavca usljed stečaja i prestanka radnog odnosa kod poslodavca zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena (ukoliko postoji)

Prijave za finansijsku podršku otvorene su od 10. januara do 10. marta 2022. godine, a potrebna dokumentacija (u originalu ili ovjerenim kopijama) dostavlja se Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica. Sve potrebne informacije možete dobiti putem e-mail: tihomir.milatovic@mek.gov.me.

Visina finansijske podrške

Bivši zaposleni koji ispunjava uslove ima pravo na finansijsku podršku u neto iznosu od 12.000Eura, koji će biti isplaćen u četiri rate.

Ovaj iznos umanjuje se za iznos koji je bivšem zaposlenom isplaćen iz Fonda rada na ime prestanka radnog odnosa kod poslodavca usled stečaja i prestanka radnog odnosa kod poslodavca zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Podsjećamo, ovim Zakonom sektor rudarske i metalske industrije pokriva djelatnosti Sektor – Vađenje ruda i kamena (Vađenje uglja i rude metala) i Sektor – Prerađivačka industrija (Proizvodnja osnovnih metala, metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja i mašina i opreme na drugom mjestu nepomenute).