Na današnji dan

29. marta 1905. godine u Papratima kod Nikšića rođen je crngorski književnik Mirko Banjević. Po vokaciji liričar, pripadao je grupi međuratnih socijalno- revolucionarnih pjesnika. Njegovao je narodnu leksiku, a njegova…