Na današnji dan

22. marta 1852. godine na inicijativu Danila Petrovića crnogorski Senat i glavari donijeli su akt o proglašenju Crne Gore knjaževinom, a Danila Petrovića knjazom. Taj akt o političkoj sekularizaciji, odvajanju…