Kako je značaj i uloga medicinskih sestara bitna za podizanje nivoa kvalitetne zdravstvene njege u susret, 12. maju, Međunarodnom danu medicinskih sestara, u amfiteatru Doma zdravlja “Dr Nika Labović” održana je svečanost, na kojoj su uručene zahvalnice Marini Pavić i Dobrili Deletić, kao priznanje za doprinos unapređenju primarne zdravstvene zaštite u toj zdravstvenoj ustanovi.

Direktorica beranskog Doma zdravlja, Marica Janković kazala je u svom obraćanju, da se ovaj dan obilježava kako bi se istakla važnost i uloga medicinskih sestara i tehničara u pružanju zdravstvene njege i prilika da se podigne svijest o izazovima sa kojima se oni suočavaju u svakodnevnom radu.

“Ovo je prilika da vam se zahvalimo i priznamo vaš neumoran i predan rad sa pacijentima. Takođe, vrlo je važno da se podstakne ulaganje u obrazovanje i usavršavanje medicinskih sestara i tehničara kako bi se osigurala kontinuirana kvalitetna zdravstvena zaštita.

Sestrinstvo predstavlja važan segment u sistemu zdravstvene zaštite pri čemu je široka oblast sestrinskog angažovanja od prvog plača novorođenčeta do poslednjeg trena oboljelog, uz stalnu brigu za zdravlje tijela i duše, što zahtijeva ono najbolje u nama- ljubav prema ljudima i punu posvećenost”, istakla je Janković.

Tatjana Bulatović, glavna sestra je kazala da danas ne slave samo sestrinstvo, već i zajedničku snagu kao tima.

“Ovo je prilika da istaknem posvećenost, hrabrost i profesionalizam nas medicinskih sestara, koje svakodnevno radimo na unapređenju, poboljšanju zdravlja i dobrobiti naših pacijenata, ujedno je ovo i šansa da skrenem pažnju na brojne izazove sa kojima se suočavamo kako bi se podstakla podrška i poštovanje društva prema našem radu.

Danas slavimo ne samo sestrinstvo, već i našu zajedničku snagu kao tima, sa vama našim ljekarima i nemedicinskim radnicima i zato vam se, u ime svih medicinskih sestara, zahvaljujem na zajedništvu i međusobnoj podršci. Imam potrebu da istaknem da smo kao ustanova ponosni na sve naše medicinske sestre, želim da se obratim svakoj od vas sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću na vašem predanom radu i neumornom zalaganju. Neka posvećenost i ljubav prema našem pozivu nastave da nas vode ka boljoj budućnosti”, zaključila je na kraju Bulatović.

Izvor: Radio Berane