Ministarstvo rada i socijalnog staranja radi na unapređenju uslova za rad centara za socijalni rad u Crnoj Gori i razvija potrebne infrastrukture za širenje mreže usluga socijalne i dječje zaštite, piše RTCG.

Iz Ministartsva su naveli da je Direkcija za razvoj usluga socijalne i dječje zaštite , čijim osnivanjem je ostvaren jedan od ključnih ciljeva postavljenih reformom sistema socijalne i dječje zaštite, uključena u realizaciju i praćenje podrške uslugama socijalne i dječje zaštite.

Kako su objasnili, usluga „Pomoć u kući za stare“ prošle godine podržana je u 15 opština na sjeveru i centralnom dijelu Crne Gore angažovanjem 120 gerontodomacica za oko 1,2 hiljade korisnika i da su pružaoci usluge Centri za socijalni rad.

Navodi se da je opravdanost te usluge potvrdila i Analiza koju je uradio Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i koja je pokazala da su zadovoljni kako korisnici tako i direktni pružaoci usluge, gerontodomaćice, kao i potrebu za kontinuiranim pružanjem usluge.

„Uspostavljen je Informacioni sistem za geronto domaćice koji uključuje web i android aplikaciju, kao sredstvo za monitoring pružanja usluge “Pomoć u kući za stare”. Informacioni sistem omogućava praćenje rada gerontodomaćica na terenu u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja usluge pomoći u kući za stara lica“, navodi se u “Informacija o stepenu realizacije i ostvarenja ciljeva definisanih projektima“ Ministarstva, prenosi portal RTCG.

U tom dokumentu ukazuje se da je nastavljena podrška usluzi „Nacionalna SOS telefonska linija za žrtve nasilja u porodici“ shodno strateškim i zakonskim okvirima.

„Pružalac usluge je NVO „SOS linija za žene i djecu žrtve nasilja“ Nikšić. Usluga je potpuno besplatna za klijente/tkinje, dostupna 24/7, 365 dana u godini. Ova usluga je upotpunjena pruženjem ove uslige i na albanskom jeziku na koji način je omogućeno pružanje pomoći žrtvama nasilja sa albanskog govornog područja“, objašnjeno je u Informaciji.

U tom dokumentu se ističe da je nastavljena podrška funkcionisanju mreže dnevnih boravaka za stare.

Navodi se da je mreža sastavljena od 11 dnevnih boravaka – tri u Nikšiću, dva u Danilovgradu, po jedan u Mojkovcu, Plavu, Bijelom Polju, Rožaju, Cetinju i Petnjici.

Nastavljena je, kako su kazali, podrška radu Prihvatilišta-skloništa za beskućnike u okviru Doma Starih „Grabovac“ Risan.

„Na koji način je omogućen smještaj u prihvatilištu-skloništu odraslom i starom licu koje je beskućnik za period od najviše devet mjeseci, što će dati dovoljno vremena nadležnim centrima za socijalni rad da prikupe potrebnu dokumentaciju neophodnu za buduće trajno rješenje pojedinačnih slučajeva“, kaže se u Informaciji.

Ističe se da je nastavljena podrška usluzi “Porodični saradnik”, čiji je cilj da se izgrade resursi koji će omogućiti biološkim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca, posebno mlađa od tri godine, odrastala u prirodnoj sredini, u svojoj porodici.

Kako se navodi tu uslugu pruža nevladina organizacija “Porodični centar“ iz Kotora.

U Informaciji je objašnjeno da su prošle godine za uslugu porodični saradnik angažovcane četiri -jedna za Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi, dvije za Podgoricu i jednda za Bijelo Polje.

„Podržano je uspostavljanje i pružanje usluge „Prihvatna stanica za žrtve nasilja u porodici” u Herceg Novom, čija je svrha zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja, žena i djece, kojima je neophodno neodložno izmještanje iz porodice i obezbjeđivanje urgentnog smještaja na sigurnom i bezbjednom mjestu“, navodi se u Informaciji.

Ukazuje se da tu uslugu pruža Centar za socijalni rad Herceg Novi. „Na ovaj način će se doprinijeti poboljšanju sistema institucionalne zaštite od nasilja u porodici, posebno imajući u vidu da na primorju ne postoji ni jedna sigurna kuća/sklonište“, ocjenjuje se u Informaciji.

Ističe se da se tim obezbjeđuje postupanje u skladu sa obavezama preuzetim ratifikacijom Istanbulske konvencije kao i usvojenim Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici iz 2011.godine.

Navodi se da su zaposleni u Direkciji za razvoj usluga aktivno uključeni u realizaciju i praćenje podrške uslugama socijalne i dječje zaštite.

„Kada je riječ o razvoju kapaciteta za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite, MRSC intenzivno unapređuje uslova za rad centara za socijalni rad u cijeloj Crnoj Gori i razvojija potrebne infrastrukture za širenje mreže usluga socijalne i dječje zaštite“, kaže se u Informaciji.

Ukazuje se da su u okviru projekta „Razvoj kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori“ zamijenjen sistemagrijanja u Domu starih u Pljevljima.

„U skladu sa ranijom odlukom Ministarstva, podržana je izgradnja i opremanje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Gradskoj opštini Golubovci, koja je završena u julu 2019“, kaže se u Informaciji i dodaje da je taj objekat izgradila Gradska opština Golubovci u partnerstvu sa UNDP.

Navodi se da je trenutno je u toku proces zapošljavanja neophodnog stručnog kadra, i da će kad nakon toga i dobijenja licenca za obavljanje djelatnosti socijlane i dječje zaštite, objekat biti pušten u rad.

Ministarstvo je, kako su kazali, podržalo taj projekat opredjelivši ukupno 50 hiljada EUR za njegovu realizaciju, od čega 40 hiljada u 2018. godini i deset hiljada prošle godine.

Iz tog resora ukazuju da je u toku adaptacija i opremanju objekta za potrebe Dnevnog boravka za starije u opštini Pljevlja i da su radovi pri kraju.

Navodi se da je razvijen projektni zadatak za potrebe adaptacije objekata centara za socijalni rad sa ciljem uklanjanja fizičkih barijera za pristup osoba sa invaliditetom.

„U toku je izrada projekta za potrebe opremanja objekta za pružanje usluge dnevnog boravka za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Tivtu, koji će biti realizovan u narednom periodu“, ističe se u Informaciji.

loading…