Nakon završetka tenderskog postupka i potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci sa Opštinom Berane, počelo je izvođenje radova na ugradnji ograde u ulici Todora Đeda Vojvodića (Vlada Martinovića). Projekat je planiran Budžetom Opštine Berane za 2023. godinu, pa će Opština, od sopstvenih sredstava finansirati realizaciju radova u vrijednosti od 70.065,29€ sa uračunatim PDV-om. Predviđeno je da se postavljanje kovane ograde, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme završi do kraja tekuće godine.