Laza Kostić

Anđeliću, vraže mali,

ko te stvori, od čega li,

jel’ od zlata, zlato moje,

je l’ od zlata, il’ od srebra

il’ od moga lijevog rebra?

Od moga si rebra lijeva,
ti si, dušo, moja Eva,
samo, kad te stvori bog,
iskin`o je s rebrom mojim
još i parče srca mog.