Mladi BeranaPoezija: „Prekasno“ – Herman Hese

Kad mladošću mučen snagu skupih
pa ti stidljivo s molbom pristupih,
ti si se nasmijejala,
za tebe moja ljubav bješe
igra i šala.

Umorna, rijetko sad igri se predaš,
tamnih očiju k meni gledaš
iz svog jada
i sad bi htjela onu ljubav
koju ti nudih tada.

Ah, zgasle su je odavno kiše,
ne može da se vrati više –
a nekada tvoja je bila!
Sad više nijedno ime ne zna
i hoće mira.