U protekla 24 časa na području opštine Berane nije se dogodila nijedna saobraćajna nesreća.

Policija nije vršila kontrolu vozila i vozača.

Policija je napisala 5 prekršajnih naloga i podnijela 2 prekršajne prijave.

Tokom ovog izvještajnog perioda, bilo je registrovanih slučaja iz oblasti zakona o zloupotrebi droga.