Beranska fabrika eksploziva Poliex zapošljava 73 radnika sa prosječnom neto zaradom od 382 eura. Proizvodnja je ove godine nešto veća nego lani, prenosi Analitika.

„Poliex je u prvih osam mjeseci ove godine proizveo 428 tona eksploziva i 112 tona amonijum perhlorata. Vrijednost realizacije je oko 960 hiljada eura. Obim proizvodnje eksploziva je u odnosu na isti period prošle godine veći za 11,7%, a proizvodnja amonijum perhlorata je uvećana za 7,7%“, navodi se u Informaciji o stanju u prerađivačkoj industriji koje je pripremilo Ministarstvo ekonomije.

Shodno tome i ukupni prihodi ostvareni proizvodnjom, koji za osam mjeseci 2019. godine iznose oko 960 hiljada eura, veći su za 9,4 % u odnosu na uporedni period iz 2018. godine.

„Za ovu godinu ukupni prihodi će premašiti dva miliona eura“, konstatuje se u dokumentu.

U domenu usluga Poliex je u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova u 2018. godini realizovao poslove u vrijednosti od oko 385 hiljada eura, a tokom 2019. godine oko 245 hiljada eura.

U 2018. godini Poliex je investirao oko 305.000 eura, a tokom 2019. godine nepunih 60.000 eura. Za narednu 2020. godinu planirano je ulaganje od 550.000 eura.

Poliex zapošljava 73 radnika sa prosječnom neto zaradom od 382 eura, koja je za 3% veća u odnosu na prosjek iz 2018. godine.

Osnovni proizvodni program fabrike čine praškasti, vodootporni i anfo eksplozivi za potrebe privrede.