Iz Polimskog muzeja Berane saopšteno je da su posebno vrijedni predmeti arheološke zbirke, pronađeni u humkama iz ilirskog perioda.

1. Ukras od ćilibara “Trački konjanik” iz šestog vijeka prije nove ere, otkriven u kneževskom grobu sa Lisijevog polja, jedinstven je po svojoj ljepoti i vrijednosti. Na maloj pločici reljefno je prikazan konjanik sa psom.
2. Umjetnički najvrjednija, ćilibarska glava, minijaturnih dimenzija sa krupnim kosim očima.