Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Ministarstva finansija Slovačke, sprovodi obuke za prelazak opština na programsko budžetiranje.

 

U cilju adekvatne pripreme jedinica lokalne samouprave za primjenu koncepta programskog budžetiranja i izradu srednjoročnog budžetskog okvira, u okviru projekta Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori, organizovane su radionice na temu Programski budžet i srednjoročni budžetski okvir u opštinama u Crnoj Gori.

 

Vlada, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, od ove godine ima punu primjenu programskog budžeta.

 

„Programsko budžetiranje predstavlja koncept upravljanja javnim finansijama, koji ima za cilj da poboljša efikasnost i djelotvornost javne potrošnje i poveća transparentnost i odgovornost u korišćenju javnog novca“, navodi se u saopštenju.

 

Srednjoročni budžetski okvir, kako se dodaje, povezuje proces donošenja javnih politika i postavljanje prioriteta u procesu izrade budžeta na osnovu srednjoročnih, obično trogodišnjih, projekcija prihoda, rashoda i trendova (demografskih i slično) koji mogu imati uticaj na programske aktivnosti.

 

„U sklopu ovog projekta, imajući u vidu potrebu sprovođenja obuka i unapređenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u ovim značajnim oblastima, od 27. oktobra do 9. novembra održane su četiri radionice. Predavači su bili slovački konsultanti Martin Valentovič, Danka Kovalova i Jan Marusinec“, rekli su iz Ministarstva.

 

Radionicama su prisustvovali i aktivno učestvovali sekretari za finansije, službenici lokalnih službi za finansije, kao i službenici potrošačkih jedinica opštinskih budžeta svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori.

 

„Osim uspješno odrađenih obuka, slovački konsultanti su pripremili i priručnike za programski budžet i srednjoročni budžetski okvir da bi se ove aktivnosti mogle efikasno implementirati“, zaključuje se u saopštenju.